Autobusová doprava

  • naša spoločnosť sa nezameriava na linkové spojenie

  • cestujúcim ponúkame prepravu luxusnými klimatizovanými autobusmi značky SCANIA obsluhované veľmi skúsenými vodičmi, ktorí sa starajú o pohodlie a bezpečnosť cestujúcich

  • jazdy sú spríjemňované rôznymi službami: premietanie filmov, podávanie kávy, nealkoholických nápojov, k dispozícii je tiež toaleta

  • ponúkame prepravu určenú pre rôzne kultúrne, spoločenské a športové organizácie, školy, univerzity, cestovné kancelárie a pod.

  • prepravujeme cestujúcich na dovolenky do prímorských letovísk, na pútnické miesta, na lyžiarske zájazdy do domácich alebo zahraničných stredísk, na školské výlety, na poznávacie zájazdy do turisticky, historicky a kultúrne významných európskych miest ale aj mimo nej

  • každý rok organizujeme púť do Medžugoria na jar a na jeseň
Prepravný poriadok autobusová doprava
© COPYRIGHT 2008 | design & created by misjak