Samoobslužná čerpacia stanica Anton Klimčík

Koncom roku 2022 sme otvorili prvú samoobslužnú čerpaciu stanicu v okolí, fungujúcu NONSTOP 24/7,s porovnateľne nižšími konkurenčnými cenami. Čerpacia stanica Anton Klimčík ponúka široký sortiment najkvalitnejších pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín typu: DIESEL, DIESEL PLUS ADITÍV, NATURAL 95 ADITÍV, NATURAL 100 SUPER PLUS, ADBLUE, KVAPALINU DO OSTREKOVAČOV.

Platobné metódy

Pre ZÁKAZNÍKA – možnosť tankovať pomocou vašej platobnej karty alebo bonusovou kartou našej spoločnosti.

Pre FIRMY a ŽIVNOSTNÍKOV – možnosť tankovať pomocou vašej platobnej karty, kartami EUROWAG, DKV, UTA, alebo tankovacou kartou našej spoločnosti, ktoré je možné vybaviť na na ekonomickom oddelení našej firmy.

Pri založení tankovacej karty našej spoločnosti na vašu firmu získavanie benefity v podobe výhodnejšej ceny za PHM, platba na faktúru.